T   088 - 1232 100

E   info @ e-nu.nl

EnergieFabriek Apeldoorn:

 

 "De kunst van het loslaten"

 

In Apeldoorn toont een E.nu-project aan hoe samenwerken een bron aan creativiteit kan aanboren. De Gelderse ketenpartners ontlokken een kettingreactie aan groene oplossingen. Carean Ventevogel: "Het is verbazingwekkend wat je ontvangt als je elkaar vertrouwen schenkt."

 

300 meter van het centrum van Apeldoorn ligt een voormalige Organon-fabriek, slapende reus van vergane industriële glorie. Vanuit een integrale visie heeft E.nu hier een totaalconcept ontwikkeld voor een energieneutraal, bruisend centrum van groene bedrijvigheid. Het ontwerpplan en de financiering voor een ESCO is rond.

In het concept wordt energie opgewekt via biomassa, wind, water en zon en verdeeld onder kantoorunits van duurzame ondernemers, een biologisch restaurant, elektrische auto's. Ook kunnen burgers energie uit het gebied betrekken en mee-investeren. 

Het complex telt opmerkelijke groene initiatieven zoals een houtzagerij, biologische buurttuintjes, een kookworkshop en een atelier in wol en vilt van Veluwse schapen.

 

 "Duurzaam ondernemen is het wezen van elk bedrijf dat wil voorbestaan voor komende generaties"

 

Too good to be true

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Carean Ventevogel neemt plaats in het burgerinitiatief dat het project heeft omarmt. Ventevogel: "Dat klopt. En zoiets kan ook niet van bovenaf aanbesteed worden. Het is verbluffend om te zien hoe een vooruitzicht mensen in beweging brengt. Een goed idee heeft de kracht om mensen uit hun traditionele hokjes te trommelen en oude belemmeringen los te laten." 

 

Smart building

Een nieuwe duurzame economie moet het volgens Ventevogel vooral hebben van intelligent bouwen: "De weg naar een energieneutrale bouw is die van het vernuft. De oplossingen die komen wanneer burgers, architecten, ingenieurs, installateurs, bouwbedrijven en toeleveranciers de koppen bij elkaar steken." 

Want pas dan maak je optimaal gebruik van de beschikbare kennis, zegt een ander lid van het burgerinitiatief Brandaan Lub: "Pas dan kun je koppelen: windenergie, koude techniek, aardwarmte, daglicht, automatisering, nanotechnologie, engineering, robotica, etc. Zorg dat je de eindgebruiker in het hart van je plan hebt, en je staat versteld van wat je ontdekt."

 

Geen opties

Volgens Carean Ventevogel heeft de bouwsector weinig keuze: "Duurzaam ondernemen is het wezen van elk bedrijf dat wil voorbestaan voor komende generaties. In een vitaal collectief kunnen mensen excelleren. Iedereen doet waar hij of zij het beste in is. Dat zorgt voor een dynamische rolverdeling die altijd complementair is." 

Braandaan Lub: "Dat is niet makkelijk. Mensen moeten cultuur en controle durven loslaten. Maar het respect en vertrouwen dat dit oplevert, betaalt zich uit op de lange termijn. Verbluffende creativiteit wint het altijd van het korte-termijn-denken in eigenbelang en concurrentie op prijs."

 

MEER INSPIRERENDE VERHALEN

Tweet!

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van ons nieuws.


 

MEER +