Ontketen een revolutie

Hoe bouwen we samen aan een nieuwe, duurzame economie? Terwijl de crisis en de discussie voortduren, bloeien er binnen de bouwkolom allerlei initiatieven op die een verrassend antwoord geven op die vraag. Ketenpartners verlaten hun ivoren kantoren en bouwen vanaf scratch een nieuw business model. De resultaten vormen stippen op de horizon. E.nu brengt de stippen in kaart en verbindt ondernemers met co-developers, brancheorganisaties, woningcorporaties, overheden en alle andere bouwende Nederlanders.

E.nu is een wegwijzer naar bewezen bouwteams in het land. Bouwpartijen die erin slagen om anders en slimmer samen te werken. Clusters die zich inzetten voor schone, efficiënte, duurzame bouw. Die inzien dat het klassieke bouwproces op de schop moet. E.nu verbindt de kennis en ervaring van deze clusters met leiders, ondernemers, verkenners, avonturiers, sceptici die nieuwe manieren zoeken om succesvol samen te werken.

 

Wat is ketenintegratie?

Zelfs voor co-developers zelf is het moeilijk om te duiden. De een omschrijft het als het verkorten van de doorlooptijd, door alle disciplines tegelijk naar het probleem te laten kijken in plaats van na elkaar. De ander als een mechatronische manier om hogere kwaliteit tegen lagere kosten te realiseren. Nog een ander legt het uit als multidisciplinair ontwerpen. Velen omschrijven het als een soort samenlevingscontract. 

Ketenintegratie is in ieder geval een breuk met het dualistische model waarin toeleveranciers, ketenpartners en opdrachtgevers tegenover elkaar staan. Een model waarin de beste oplossing het wint van de laagste prijs. Een vorm van samenwerken waarin vertrouwen de plaats inneemt van wantrouwen.

Het woord vertrouwen klinkt wat naïef als je komt vanuit het klassieke bouwmodel. Toch is het een strategische keuze die concrete concurrentievoordelen oplevert.

Een lage integrale kostprijs, een kortere weg naar een betere oplossing. De ondernemers die daar nu mee scoren, boeken zichtbare voorsprong.

 

Als je het samenwerken in de bouwkolom echt wil veranderen, dan moet je bijdragen, ruimte geven, opdrachtgevers meekrijgen, gelijkgestemden zoeken.

 

Learning by doing

Hoe doe je dat dan? Opvallend is dat het zoeken blijft naar de spelregels. Elk collectief moet zichzelf uitvinden. Er zijn geen managementmodellen, contracten of toverformules. Maar de helft van samenwerken bestaat niet voor niets uit werken. Al doende leert men. Ook E.nu is in dat opzicht een lerend organisme. 

Intrigerend is dat commerciële belangen tijdens het proces vaak bewust buiten de deur worden gehouden. De gedachte is dat de zoektocht naar de beste oplossing automatisch leidt tot een beter, commercieel concurrerend product. Maar hoe werkt het nu precies?

 

Wat werkt, dat werkt

Integraal samenwerken is geen toverwoord. Veel organisaties die van start zijn gegaan met een integrale visie, verzanden in oude hiërarchisch denkpatronen. De ondernemers die wel succes behalen, onderstrepen het belang van een gezamenlijk doel. Dat geeft het vertrouwen dat winst voor de een, automatisch winst voor de ander betekent.

De kern van een succesvolle samenwerking blijkt – en dat weten we al sinds we het eerste land op het water veroverden – is kennis van en respect voor elkaars vaardigheden. Die eendracht heeft de toekomst.

 

Het einde van de toekomst

Wat het gros van de collectieven typeert, is dat ze er niet graag over praten: ze gaan liever aan de slag. Natuurlijk discussiëren ze over de vorm, maar liever niet te lang, want voor je het weet is "het nieuwe" weer gewoon het nu geworden. Ons advies: just do it. Connect met E.nu. De toekomst van de bouwsector is begonnen.

 

Tweet!

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van ons nieuws.